Het Rundvee...
van landbouwbedrijf Van KanHet Franse ras Blonde d'Aquitaine is een vleesras met royale bevleesdheid en een goede kwaliteit van het vlees. Wij hebben voor dit ras gekozen, omdat dit ras een hoge vleeskwaliteit levert en het afkalven toch, meestal zonder problemen verloopt.
En natuurlijk ook omdat het een mooi dier is om te zien.

Onze runderen lopen zomers buiten en staan in de winter in potstallen op stro in groepen van dezelfde leeftijd.
Dit wordt gedaan omdat de meeste werkzaamheden en handelingen met het vee leeftijd gebonden zijn.

Verder zijn oudere dieren dominanter dan jongere dieren en heerst er zo meer rust in stal of wei.
De oudere dieren willen altijd de plek waar het meeste voer ligt en de beste plek om te liggen.
De minder dominante dieren moeten dan op hun beurt wachten.
Om dit te verkomen zoeken we, naast de leeftijdindeling, dieren uit die het beste met elkaar overweg kunnen en plaatsen deze dan in een groep.Als er een kalf geboren wordt blijft deze meestal 2 weken met de moeder apart in een stal.
Op deze manier kunnen we kijken of alles goed gaat en voorkomen dat oudere kalveren de biest voor het jonge kalf opdrinken.
Na 2 weken komen ze in een groep met meerdere koeien en kalveren.
Soms zie je dat meerdere kalveren bij 1 koe drinken.
De kalveren blijven ongeveer 6 maanden bij de moeder.
Hierna worden ze, met meerdere tegelijk, gespeend en komen ze samen in een wei of stal te staan.
Deze kalveren blijven meestal hun hele leven gehecht aan de maatjes waar ze op jonge leeftijd mee samen zijn gekomen.

We hebben een dekstier, die na 3 jaar vervangen wordt om inteelt te voorkomen.
Alleen de stier wordt aangekocht bij een ander bedrijf.

Ons bedrijf heeft een hoge gezondheidsstatus.
We zijn gecertificeerd vrij van de volgende dierziekten:
- Leptospirose
- IBR

Elke nieuwe stier moet daarom van een bedrijf komen die ook gecertificeerd vrij is van deze dierziekten.
Men is niet verplicht om vrij te zijn van deze dierziekten, maar wij vinden het zeer belangrijk dat ons bedrijf gecertificeerd is en blijft voor zo'n hoge gezondheidsstatus.

De Landvarkens...
van Landbouwbedrijf Van KanSinds eind maart 2012 hebben we een paar scharrelvarkens, deze worden in hutjes gehouden en ze hebben een weitje waar ze kunnen wroeten en zonnen.
De varkens krijgen voer zonder toevoegingen van chemische stoffen en antibiotica.

De Kippen...

Onze scharreleieren worden gelegd door een veertigtal leghennen die, om te voorkomen dat de vossen ze op hun menu zetten, weliswaar binnen lopen maar ruim in het stro kunnen scharrelen.

Ze worden gevoerd met biologisch scharrelmeel en hebben ruim nestgelegenheid.

Door het kleine aantal kippen zijn onze smakelijke eieren altijd "dagvers". Het komt regelmatig voor dat ze nog moeten geraapt worden als de klant in de winkel is.

We verkopen ook jonge leghennen. We kunnen tot ca 25 hennen altijd uit voorraad leveren.

Ook verkopen we op bestelling eendags vleeskuikens.

HOOI & STRO

We verkopen eerste en tweede snede weidehooi van goede kwaliteit (ideaal voor paarden, schapen en konijnen) uit onze speciale hooiweilanden.

Naast het eigen hooi kopen we stro aan als extra service voor onze hooiklanten.

Deze producten worden door onze eigen machine in kleine baaltjes van ca. 12 -15 kg geperst, zodat ze door U makkelijk te hanteren zijn.